วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้อสันนิษฐาน

คดี และข้อสันนิษฐานทางโลก
ต้องอาศัยหลักฐานและพยานเป็นสำคัญ
แต่สำหรับเรื่องราวของแต่ละชีวิตแล้ว
ไม่ควรเลยที่จะมีข้อสันนิษฐาน
แค่เพียงเรานึกถึงความยากจนข้นแค้น
มันก็ไม่ทำให้เรารู้จักความจนนั้ได้แท้จริง
ทุกชีวิตย่อมกระทำไปตามเหตุปัจจัยของเขา
เราไม่ใช่เขา และก็ไม่รู้สาเหตุปัจจัยทั้งหมดของเขา
ไฉนเราจึงไปสันนิษฐานวิจารณ์เขาเล่า
การตัดสินที่อาศัยแต่เพียงหลักฐานพยาน
เป็นการตัดสินที่อยุติธรรม
เพราะหลักฐานพยานเป็นมายาภายนอก
ที่อาจเนรมิตบิดเบือนได้ด้วยอำนาจ
หลักฐานพยานอย่างดีก็เป็นแค่เรื่องจริง
ซึ่งไม่แน่ว่าจะให้ความจริงได้ทั้งหมด
เชื่อถือแต่เพียงหลักฐาน พยาน
ก็อาจเป็นการทำร้ายชีวิตที่บริสุทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น